basket
Dodaj swoje ulubione hotele, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź hotel
Wróć

Certyfikaty

Hotel Galaxy, Kraków

a/ Certyfikaty HolidayCheck 2011-2014

b/ Certyfikat Złoty Standard

c/ Certyfikaty Excellence TripAdvisor 2011-2015

d/ Certyfikat Sanitary Safety Leader nadany przez Wojewodę Małopolskiego

HPR - Ogólnopolski progrmam certyfikacji obiektów hotelowych w Polsce

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolski program certyfikujący obiekty hotelowe w Polsce. Celem programu jest weryfikacja, ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.

W ciągu 14 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty ponad 815 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 547.074 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR.

Tutaj znajdziesz hotel dla swojej rodziny z aktualnym certyfikatem 14 edycji HPR, który jest ważny do 31.03.2023.

Obecnie trwa już 14 edycja 2021/2022.

Organizator – Etirez Violetta Hamerska