basket
Dodaj swoje ulubione hotele, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź hotel

Certyfikaty HPR

Hotele, które biorą udział w kampanii przystępują dobrowolnie do audytu, aby otrzymać prestiżowy certyfikat Hotelu Przyjaznego Rodzinie.

Audyt jest przeprowadzany przez członków Kapituły, którzy osobiście sprawdzają, czy hotel spełnia określone kryteria w danym roku konkursu. Każdy hotel jest oceniany według tego samego kwestionariusza. Na podstawie wyników kwestionariusza obiekt otrzymuje stosowną liczbę punktów, co przekłada się na liczbę słoneczek w certyfikacie.

Certyfikat zostaje przyznany, jeśli hotel spełnia minimum 61% wszystkich kryteriów. Certyfikat jest ważny tylko przez rok od rozpoczęcia danej edycji, do sierpnia następnego roku. Kryteria certyfikacji dostępne są  na stronie konkursu.

Ważność certyfikatów:

  • 12 edycja 2019/2021 - do 31.03.2022

Punktacja certyfikatów 12 edycji HPR:

  • 61 - 68 % - 3 słoneczka
  • 69 – 73 % - 3,5 słoneczek
  • 74 – 82 % - 4 słoneczka
  • 83 – 92 % - 4,5 słoneczek
  • 93 – 100 % - 5 słoneczek

Idea kampani HPR

DZIECKO VIP - em W HOTELU - 12 lat kampanii HPR!

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolska kampania i konkurs, którego celem jest ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. To już 12 rok naszej działalności, mimo pandemii.

W ciągu 12 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty ponad 772 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 547.074 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR.

Tu znajdziesz hotel dla swojej rodziny z aktualnym certyfikatem 12 edycji HPR, który jest ważny do 31.03.2022.

Obecnie trwa już 12 edycja 2019/2021.

Ważność certyfikatów HPR:

  • 12 edycja 2019/2021 - do 31.03.2022
Organizator – Etirez Violetta Hamerska