basket
Dodaj swoje ulubione obiekty, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź obiekt

Nota prawna

NOTA PRAWNA

  1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, dostępnej w domenie „rodzinawhotelu.pl” („Strona Internetowa”), przysługują Wioletcie Hamerskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Etirez Wioletta Hamerska”, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 1A, 04-695 Warszawa, NIP: 9521360929, REGON: 142167603. Ponadto, Wioletta Hamerska posiada wyłączne prawo do używania domeny „rodzinawhotelu.pl”.

  2. Strona Internetowa, jej struktura, projekt graficzny oraz wszelkie elementy (wraz z przysługującymi do nich majątkowymi prawami autorskimi), a także znaki towarowe zamieszczone na Stronie Internetowej podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 666 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”), ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., nr 1410 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

  3. Jakiekolwiek kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie elementów Strony Internetowej, w tym materiałów, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wioletty Hamerskiej jest zabronione, za wyjątkiem wyłącznie korzystania na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonemu w Prawie autorskim.

  4. Wioletta Hamerska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których Wioletcie Hamerskiej nie przysługują jakiekolwiek prawa, a do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej.

  5. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie Internetowym w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Wioletty Hamerskiej i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Wiolettę Hamerską stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

HPR - ogólnopolski program certyfikacji obiektów hotelowych dla rodzin

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolski program certyfikujący obiekty hotelowe dla rodzin. Celem programu jest weryfikacja, ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Każdy obiekt, który spełnia nasze kryteria otrzymuje certyfikat, który jest rekomendacją dla rodziców, aby mieli pewność, że to miejsce jest sprawdzone.

Hasło programu: "Filozofia gościnności dla wyjątkowych gości."

W ciągu 14 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty ponad 815 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 547.074 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR.

Obecnie trwa już 15. edycja 2023/2024.

Organizator – Etirez Violetta Hamerska